SE-VSL

SE-VSL (SILA 450C)

 

"Sigurd Ludvig” är 2015 års modell av denna flygplanstyp. Det är ett hög­vingat flyg­plan, byggt helt i metall och med myc­ket bra och sta­bila fly­ge­gen­ska­per. Flyg­pla­net har en modern och bräns­lesnål fyrtaktsmotor på 100 häst­kraf­ter för en topp­fart på över 220 km/h.

 

C-versionen av SILA 450 är en så kal­lad “Cru­i­ser”, främst avsedd för bekväma lång­di­stans­flyg­ningar, med två styc­ken 45-liters ving­tan­kar för en max­i­mal distans på över 120 mil. Flyg­pla­net har en rym­lig, ljus och upp­värmd förarkabin,  två sitt­plat­ser i dub­bel­kom­mando (pilot och pas­sa­ge­rare) och plats för 20 kg bagage. Pla­net är dess­utom utrus­tat med ett kom­plett rädd­nings­sy­stem (en fall­skärm för hela flygplanet).

 

Grundutbild­ning av nya ele­ver sker normalt med detta flyg­plan.

 

 

Till­ver­kare: Aero-East-Europe

Flyg­hand­bok: SILA 450 C

Tek­niska spe­ci­fi­ka­tio­ner: SILA 450 C