SE-VKD

SE-VKD (ATEC Zephyr 2000)

 

"Kalle David” är ett låg­vingat, performance-orienterat flyg­plan med T-stjärt från 2006. Pla­net är byggt främst i kom­po­sit­ma­te­rial med två sitt­plat­ser i dub­bel­kom­mando (pilot och passagerare) och har en motor på 80 häst­kraf­ter för en max­fart på över 260 km/h. Flyg­pla­net är utrus­tat med digi­tal instru­ment­pa­nel (EFIS).

 

Bräns­le­tan­ken är på drygt 50 liter och bakom förar­sto­larna finns ett utrymme för bagage för en dags­ut­flykt. Flygplanet har en mycket hög manöverförmåga och den stora trans­pa­renta huven ger en his­nande utsikt!

 

Även detta flygplan kan användas för grundläggande flygutbildning om man vill, dock kan det innebära ett antal flyglektioner extra, eftersom flygplanet på grund av sin konstruktion är något mera krävande av piloten än vårt nyare flygplan.

 

 

Tek­nisk infor­ma­tion:

  • Till­ver­kare: ATEC

 

Manualer:

 

BORÅS ULTRALÄTT FLYGKLUBB