SE-VKD (ATEC Zephyr 2000)

 

"Kalle David” är ett låg­vingat, performance-orienterat flyg­plan med T-stjärt från 2006. Pla­net är byggt främst i kom­po­sit­ma­te­rial med två sitt­plat­ser i dub­bel­kom­mando (pilot och passagerare) och har en motor på 80 häst­kraf­ter för en max­fart på över 260 km/h. Flyg­pla­net är utrus­tat med digi­tal instru­ment­pa­nel (EFIS).

 

Bräns­le­tan­ken är på drygt 50 liter och bakom förar­sto­larna finns ett utrymme för bagage för en dags­ut­flykt. Flygplanet har en mycket hög manöverförmåga och den stora trans­pa­renta huven ger en his­nande utsikt!

 

Eftersom detta flygplan är något mera krävande av piloten än våra andra flygplan, används det normalt inte för grundläggande flygutbildning. Efter erhål­let cer­ti­fi­kat kan man boka en tid med en flyglä­rare för typinflygning. Vid särskild förfrågan kan även nya flygelever få genomföra sin flygskolning med detta flygplan - dock innebär det sannolikt ett antal extra flyglektioner.

 

 

Tek­nisk infor­ma­tion:

  • Till­ver­kare: ATEC

 

Manualer:

 

SE-VKD