Prova på

 

Det finns flera möj­lig­he­ter att prova på hur det känns att flyga ult­ralätta flyg­plan. Antingen kan man köpa ett pre­sent­kort, eller så kan man boka tid med en flyglä­rare för en rik­tig provlektion. Båda typerna av flyg­ning inne­bär cirka tjugo minuter i luf­ten. Man bör vara på plats en halvtimme före bokad tid för genom­gång, fotografering och för­be­re­del­ser, och efteråt finns det tid för lite dis­kus­sio­ner och en fika i klubbhuset.

Flygning med VSL

 

 

Presentkort & evenemangsflygning

 

Den per­fekta pre­sen­ten för den som har allt eller en kul akti­vi­tet på sven­sexan eller möhip­pan. Du sit­ter med som pas­sa­ge­rare och kan bestämma vart du vill flyga, t.ex. titta på ditt hus från ovan. Om du vill, kan du få känna på både g-krafter, tyngdlöshet och karuseller. Men du kan lika gärna bara sitta och njuta av en stilla och lugn färd bland mol­nen — det är helt och hållet du som bestäm­mer. Men glöm inte kameran för den ultimata selfien!

 

 

Prov­lek­tion

 

Här sit­ter du i förar­sto­len med en erfa­ren flyglä­rare vid din sida. Du får en genom­gång av instru­men­ten, kon­trol­lerna och pro­ce­du­rerna på mar­ken innan ni lyf­ter och får sedan en första intro­duk­tion i hur man han­te­rar flyg­pla­net i luften.

 

Kontakta oss för att boka en upplevelse du aldrig kommer att glömma!

Flygselfie
Provlektion